زندگی

                    ﺣــــﻮﺍﺳﺖ ﺑـﮧ ﺩﻟﺘــ ﺑﺎﺷﺪ . . . ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫـ ــﺮﺟﺎﯾـﮯ ﻧﮕــﺬﺍﺭ!

+ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393در ساعت11:21 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

من و این داغ در تکرار مانده
من و این عشق بیدار مانده ،
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بین در و دیوار مانده . . .

+ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393در ساعت11:40 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 


دست من کوتاه از دیدار توست
قلب من اما همیشه یاد توست .

+ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393در ساعت11:32 | |

پاناپ دات نت 

انقدر زمین خورده ام که رنگ آسمان را فراموش کرده ام

بوی خاک میدهند تمام ارزوهایم !

+ پنجشنبه سی ام مرداد 1393در ساعت20:36 | |

پاناپ دات نت 

با دستان خالی از دنیا خواهم رفت

نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

+ پنجشنبه سی ام مرداد 1393در ساعت20:17 | |

پاناپ دات نت 

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ،
ﻧﯿﺴﺖ …
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ…
ﭼﺮﺍ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ …

+ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393در ساعت0:23 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دلتنگ که باشم ساده ترین حرف ها هم اشکم را در می اورند…
یاد تو که جای خود دارد…

+ شنبه هجدهم مرداد 1393در ساعت22:16 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

لیاقت میخواهد (شریک) شدن ....
تو خوش باش به همین باهم بودن های امروز .. من خوشم به خلوت تنهاییم ..

+ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393در ساعت23:57 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

ﺳــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺶ ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺶ ﻧﺸﻢ ...
ﺳـــــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭﺍﺳﻪ
ﻣﻨﻪ ﻭ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻗﯿﺐ ﻣﻦ ....
ﺳـــــــــــــــــــــــــﻼﻣتیه ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﯿﺸﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺪﯾﻤﻮ ﮔﻔﺖ ....
ﺳــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮔﻮﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﺩﺭﻭﻏﻪ .....
ﺳـــــــــــــــــــــــــﻼﻣتیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﺪﯼ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﻃﺮﻓﻢ ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺑﺮﻧﺠﻮﻧﻤﺶ ....
ﺳـــــــــــــــــــــــــــــﻻﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ....
ﻭ ﺳــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ
ﺑﯿﻤﻌﺮﻓﺖ ﺧــــــــــــﻮنه ....
سلامتی نامردا...

+ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393در ساعت23:24 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد!
اما نجاتم نداد...

+ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393در ساعت23:20 | |

پاناپ دات نت 


آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند

+ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393در ساعت0:48 | |

پاناپ دات نت 

کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست

+ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393در ساعت0:38 | |

پاناپ دات نت 

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه
تنگ است

+ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393در ساعت0:33 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 


آدم ها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار
و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن

+ شنبه بیست و چهارم خرداد 1393در ساعت22:22 | |

 AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

با یه لیوان چایی خیره میشیم به دور دستا،

احساس آرامش می کنیم...
سلامتی ما معمولیا
که نه "آرزوی" کسی هستیم
و نه "آویزون" کسی...!

+ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393در ساعت17:14 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

تلفیقی از حقیقت و رویاست زندگی
همواره در نگاه تو پیداست زندگی
غمگین مباش از این که غریبیم و بی کسیم
غمگین مباش دوست، همین هاست زندگی

+ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393در ساعت17:7 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

از من فاصله بگیر ؛ هربار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت !

از من فاصله بگیر ؛ خسته ام از این امیدهای کوتاه و واهی …

+ یکشنبه هجدهم خرداد 1393در ساعت12:51 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای،
از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم!

+ جمعه شانزدهم خرداد 1393در ساعت10:38 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

زندگی سخت است تو آسان بگیر

زندگی درد است تو درمان بگیر

زندگی مار است تو جانش بگیر

زندگی جام است تو کامش بگیر

+ پنجشنبه یکم خرداد 1393در ساعت12:6 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

محبت به نامرد کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

+ پنجشنبه یکم خرداد 1393در ساعت0:13 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

گاهی باید کم باشی تا کم بودنت احساس شه
نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه.

+ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393در ساعت0:47 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان  

سکوت...

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم آن نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

+ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393در ساعت23:12 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس ، بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است ، من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم ، که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

+ جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393در ساعت23:0 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

می نویسم از تو ای زیبای من / می سرایم از تو ای رویای من


ای نگاهت سبزتر از سبزه زار / می نویسم بی قرارم بی قرار

+ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393در ساعت11:21 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

یادتون هست مرحوم حسین پناهی می گفت: خدایا دست بشکنه , پا بشکنه , سر بشکنه اما دل نشکنه ………. الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه

+ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393در ساعت1:12 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

خوب هم که باشی ، از بس بَدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند. نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند

+ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393در ساعت1:9 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

یه وقتایی،

یه حرفایی،

چنان آتیشت میزنه

که دوست داری فریاد بزنی،

ولی نمیتونی!

دوست داری اشک بریزی،

ولی نمیتونی!

حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!

تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،

به این میگن

“درد بی درمون”

+ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393در ساعت1:3 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دسـت بـه “صورتـم” نـزن !

می تـرسم بیـفتـد

نقـاب خنـدانـی کـه بـر چهـره دارم !

و بعــد

سیـل ِ اشـک هـایـم “تـــــــــــو” را بـا خـود ببــرد

و بـاز

من بمانم و تنهــــــایی …!!!

+ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393در ساعت1:26 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 


ميداني رفيق . . .


وقتي نخواستنت…


آروم بکش کنار …


غم انگيز است اگر تو را نخواهد


مسخره است اگر نفهمي


احمقانه است اگر اصرار کني . . .

+ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393در ساعت1:16 | |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

عشق نه زیبایی میخواهد  . . . نه ماشین و نه هیچ چیز دیگری . . .

فقط و فقط دو تا آدم میخواهد . . .

تاکید میکنم . . .  آدم . . .

+ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393در ساعت1:10 | |



طراح : صـ♥ـدفــ