زندگی

 پاناپ دات نت

قلب من سکونت نگاه کسی است که

از اعماق وجودم دوستش دارم حتی در فاصله ها 

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ ساعت 15:8 توسط |

 پاناپ دات نت

سرت را بر شانه ی خدا بگذار تا او با نوازش های دستان مهربانش قصه ی عشق را چنان زیبا برایت بخواند که نه از دوزخ وحشت کنی و نه از بهشت به رقص درآیی ، نه از نداشتن چیزی غصه بخوری و نه از نداشتن کسی . . .

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ ساعت 14:51 توسط |

     پاناپ دات نت

حواست به دلت باشد...آن را هر جایی نگذار!

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۳ ساعت 11:21 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

من و این داغ در تکرار مانده
من و این عشق بیدار مانده ،
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بین در و دیوار مانده . . .

+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 11:40 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 


دست من کوتاه از دیدار توست
قلب من اما همیشه یاد توست .

+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ ساعت 11:32 توسط |

پاناپ دات نت 

انقدر زمین خورده ام که رنگ آسمان را فراموش کرده ام

بوی خاک میدهند تمام ارزوهایم !

+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۳ ساعت 20:36 توسط |

پاناپ دات نت 

با دستان خالی از دنیا خواهم رفت

نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۳ ساعت 20:17 توسط |

پاناپ دات نت 

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ،
ﻧﯿﺴﺖ …
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ…
ﭼﺮﺍ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ …

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 0:23 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دلتنگ که باشم ساده ترین حرف ها هم اشکم را در می اورند…
یاد تو که جای خود دارد…

+ نوشته شده در شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 22:16 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

لیاقت میخواهد (شریک) شدن ....
تو خوش باش به همین باهم بودن های امروز .. من خوشم به خلوت تنهاییم ..

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 23:57 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

ﺳــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺶ ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺶ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺶ ﻧﺸﻢ ...
ﺳـــــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭﺍﺳﻪ
ﻣﻨﻪ ﻭ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻗﯿﺐ ﻣﻦ ....
ﺳـــــــــــــــــــــــــﻼﻣتیه ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﯿﺸﻮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺪﯾﻤﻮ ﮔﻔﺖ ....
ﺳــــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮔﻮﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﺩﺭﻭﻏﻪ .....
ﺳـــــــــــــــــــــــــﻼﻣتیه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﺪﯼ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﻃﺮﻓﻢ ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺑﺮﻧﺠﻮﻧﻤﺶ ....
ﺳـــــــــــــــــــــــــــــﻻﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ....
ﻭ ﺳــــــــــــــــــــــﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﻪ
ﺑﯿﻤﻌﺮﻓﺖ ﺧــــــــــــﻮنه ....
سلامتی نامردا...

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 23:24 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد!
اما نجاتم نداد...

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 23:20 توسط |

پاناپ دات نت

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۳ ساعت 0:48 توسط |

 پاناپ دات نت

 کسی که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهایی بهترین همدم اوست

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۳ ساعت 0:38 توسط |

پاناپ دات نت

اب و هوای دلم انقدر بارانیست که رختهای دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه
تنگ است

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۳ ساعت 0:33 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 


آدم ها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار
و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن

+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 22:22 توسط |

 AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

با یه لیوان چایی خیره میشیم به دور دستا،

احساس آرامش می کنیم...
سلامتی ما معمولیا
که نه "آرزوی" کسی هستیم
و نه "آویزون" کسی...!

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 17:14 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

تلفیقی از حقیقت و رویاست زندگی
همواره در نگاه تو پیداست زندگی
غمگین مباش از این که غریبیم و بی کسیم
غمگین مباش دوست، همین هاست زندگی

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 17:7 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

از من فاصله بگیر ؛ هربار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت !

از من فاصله بگیر ؛ خسته ام از این امیدهای کوتاه و واهی …

+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 12:51 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای،
از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم!

+ نوشته شده در جمعه شانزدهم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 10:38 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

زندگی سخت است تو آسان بگیر

زندگی درد است تو درمان بگیر

زندگی مار است تو جانش بگیر

زندگی جام است تو کامش بگیر

+ نوشته شده در پنجشنبه یکم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 12:6 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

محبت به نامرد کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

+ نوشته شده در پنجشنبه یکم خرداد ۱۳۹۳ ساعت 0:13 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

گاهی باید کم باشی تا کم بودنت احساس شه
نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 0:47 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان  

سکوت...

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم آن نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 23:12 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس ، بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است ، من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم ، که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 23:0 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

می نویسم از تو ای زیبای من / می سرایم از تو ای رویای من


ای نگاهت سبزتر از سبزه زار / می نویسم بی قرارم بی قرار

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 11:21 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

یادتون هست مرحوم حسین پناهی می گفت: خدایا دست بشکنه , پا بشکنه , سر بشکنه اما دل نشکنه ………. الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 1:12 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

خوب هم که باشی ، از بس بَدی دیده اند خوبیهایت را باور نمیکنند. نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 1:9 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

یه وقتایی،

یه حرفایی،

چنان آتیشت میزنه

که دوست داری فریاد بزنی،

ولی نمیتونی!

دوست داری اشک بریزی،

ولی نمیتونی!

حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!

تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،

به این میگن

“درد بی درمون”

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 1:3 توسط |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

دسـت بـه “صورتـم” نـزن !

می تـرسم بیـفتـد

نقـاب خنـدانـی کـه بـر چهـره دارم !

و بعــد

سیـل ِ اشـک هـایـم “تـــــــــــو” را بـا خـود ببــرد

و بـاز

من بمانم و تنهــــــایی …!!!

+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت 1:26 توسط |